Segling

Segling är en sport för hela livet! Oavsett förutsättningar finns en båt för just dig. Segling är oerhört varierande och naturen bjuder hela tiden på nya upplevelser samt lärdomar.

Att använda vatten och vind som energikälla till sitt ekipage blir oerhört stimulerande. Beroende på väder kan det vara en behaglig segelpromenad till en krävande och adrenalinstinn puckelpist i gropig sjögång.

Det är egentligen inte speciellt svårt att lära sig segla brukligt dessutom är det riktigt kul och intressant. Man slutar aldrig att lära sig vilket gör det till en hobby att ha med sig hela livet.

Kappsegling

Att göra segling till ett tävlingsmoment är både upplivande och eggande. Man använder sig av naturens krafter för att ta sig runt en bana som ständigt är i rörelse. Kappsegling är en taktisk sport men kan även vara fysiskt och tekniskt krävande vilket är riktigt roligt.

2-kronan är en utmärkt kappseglingsbåt. Rolig, snabb och enkel. Med en 2-krona kan rorsman välja fritt mellan kompisar som knappt har seglat eftersom gastens roll är såpass lätthanterlig. Spinnaker används normalt inte vid kappsegling vilken ofta kan ställa till besvär för nybörjare.

Vi vill göra kappsegling ekonomiskt hållbart. Klassreglerna till 2-kronan är utformade så att man kan vara konkurrenskraftig mot de andra deltagarna utan att satsa betydande summor i nya båtar, speciella segel eller annan specialutrustning.

Breddsport förutsätter enkelhet, ju mer komplicerade redskap och regler ju färre blir antalet utövare. Därför vill vi att enkelhet genomsyrar våra båtar. Det gäller skötsel, komma ut att segla, hur förklara båtens kontrollspakar osv.

För kappsegling är enkelhet inte bara bra för antalet deltagare – enkelhet innebär också att fokus hamnar på det som verkligen är svårt och spännande d v s vägval, vindförhållanden, balans i båten, konkurrenters positionering m m.

Vi vill stimulera till spännande men samtidigt anspråkslös segling på framför allt lokal nivå. Vi tror oss vara på god väg men inser att det tar tid. Man får inte glömma att Starbåten, som av många betraktas vara seglingens ”formula 1”, konstruerades 1911.