2 5 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

2-kronan

2-kronan har ambitionen att ge god balans mellan spännande segling, enkelhet, säkerhet och hållbarhet.
Segling är en sport för hela livet! 2-kronan kan användas av många och varar länge!

Enkel jolle med moderna former och goda seglingsegenskaper.

En allsidig segeljolle
En båt som ger möjlighet till allsidig användning och är lätt att sköta får gott andrahandsvärde. 2-kronan är en kappseglingsbåt men skall även kunna vara en båt för nybörjare eller enkel dagseglare för familjen.

Stor omsorg har lagts på seglingsegenskaperna. Skrovet är exempelvis utvecklat med samma program som Americas Cup båtar.

Båtens layout och design
2-kronans skrovvikt är avpassad för att dels ge lagom livlighet / jollekänsla dels ge hållbarhet / styrka utan svåra förstyvningskonstruktioner eller extrema material.

Stor och öppen sittbrunn så att några extra personer kan tas med. Skrovet är lättdrivet men samtidigt bärigt vilket gör att 2-kronan kan segla bra med en besättningsvikt upp till 250 kg.

2-kronan är osänkbar, mängden sandwich är så tilltagen att båten flyter av egen kraft även om båtens dubbelbotten p g a skada skulle vattenfyllas.

Behöver ej ösas – båten har dubbelbotten (ytter- och innerskrov) med läns placerad under aktertoft. Vattnet rinner ut även när båten ligger still, på så vis är den säker och lätt att hålla ren.
Det går snabbt att rigga och när så krävs – storseglet revas lätt (bomliket är lösfotat).

Hållbar båt
Glasfiberbåtar håller bra och eftersom 2-kronan endast tillverkas med kombinationen vitt skrov och grå ovansida har båten god rep- och soltålighet samt inte minst det är lätt (även för amatörer) att reparera skador. I centerbordslådan sitter en utbytbar och stötabsorberande insats som skyddar skrovet vid grundstötning. Seglen tillverkas i relativt kraftig (5 oz) och mjuk duk. På så vis blir hållbarheten god även vid omild behandling.

Pris standard utrustning: 87.700 kr