Prislistor och tillbehör för 2-kronan

2-kronans pris är SEK 87.700 inkl moms med följande standardutrustning.

Skrov i helvitt, sidodäck, sittbrunn och tofter i ljusgrått.
Centerbord och roder i silvereloxerade vingprofiler i aluminium.
Rorkult i ek med förlängare.
Mast och bom i silvereloxerad aluminium.
Block, schacklar och skot.
Skotlås för fock och spärrblock för storskot.
Storsegel, fock och segelsäck.

Extrautrustning för 2-krona

Jollevagn i aluminium,
Segelkapell,
Toftpåse,
Spinnaker,
Spinnakerutrustning,
Heltäckande kapell,
Windex,
Spirbom,
Svirvelblock med skotlås för storskot,
4.900 SEK
900 SEK
750 SEK
4.900 SEK
1.700 SEK
4.700 SEK
250 SEK
350 SEK
450 SEK

 

< Tillbaka till 2-kronan